Botox Vistabel®

ID-10019621

És una proteïna que relaxa els músculs facials i corregeix les arrugues d’expressió del front, entrecella i les “potes de gall”.

S’aplica amb petites injeccions en els punts a corregir i el resultat definitiu es veu al cap de set dies.

Visita informativa gratuïta i sense compromís.