Cardiologia

Dr. Gabriel Gusi Tragant

Diagnòstic i tractament de les afeccions cardíaques. Programa de prevenció del risc cardiovascular:
  • Identificació i valoració del nivell de risc.
  • Identificació i tractament dels factors de risc
  • Mesures de prevenció de la malaltia cardiovascular
  • Consell dietètic en les persones sanes
  • Recomanacions sobre activitat física
Proves diagnòstiques:
  • Ecografia cardiaca doppler
  • Electrocardiograma
  • Registre electrocardiogràfic 24h (Holter)
  • Registre pressió arterial 24h (MAPA)