Cirurgia general i de l’aparell digestiu

Dra. Dolors Güell Puigcercós

Especialitat dedicada al tractament quirúrgic de les malalties que necessiten intervenció, sobretot patologies endocrines, digestives i de la paret abdominal.

Screening de patologia ano-rectal

La patologia ano-rectal (hemorroides, fissura, fístula i quist sacre) és força prevalent a la població general. Mitjançant una història clínica acurada, una exploració física i una anuscòpia, es detecten la majoria de problemes que poden donar símptomes en un futur i el facultatiu pot donar una solució preventiva. És molt important la detecció precoç d’aquestes patologies benignes, d’aquesta manera es pot evitar, en la majoria dels casos, una intervenció quirúrgica.