Medicina estètica

ID-100218626

Dra. Adriana Muñoz Cardozo

Els objectius de la Medicina Estètica són la restauració i el manteniment de la imatge física utilitzant pràctiques mèdiques no quirúrgiques, en les que s’utilitza anestèsia tòpica o local i el pacient pot reincorporar-se ràpidament a les seves activitats habituals.

Us oferim un ventall ampli de tractaments estètics amb la garantia d’una doctora experta i amb àmplia experiència en aquesta especialitat.