Oftalmologia

Dr.Joaquim Fontanals Aymerich
Dr.John Paul Liscombe Sepúlveda

Especialitat mèdica i quirúrgica dedicada al tractament de les malalties de l’ull.

Servei dirigit per Institut Comtal d’Oftalmologia-ICO Urgències 24h tots els dies de l’any a: ICO, Via Augusta, 61, 08006 Barcelona Tel. 93 415 56 37 Per a més informació visiteu www.icoftalmologia.es