Oftalmologia

Dr. Joaquim Fontanals Aymerich

Especialitat mèdica i quirúrgica dedicada al tractament de les malalties de l’ull.

Servei dirigit per Institut Comtal d’Oftalmologia-ICO

Urgències 24h tots els dies de l’any a:
ICO, Via Augusta, 61, 08006 Barcelona
Tel. 93 415 56 37

Per a més informació visiteu www.icoftalmologia.es