Otorrinolaringologia

Dr. Jaume Comas Julià

Especialitat mèdica que pertany a les patologies que afecten l’oïda, el nas i el coll.

Es divideix en els següents camps diagnòstics:

  • Otologia. Otoneurologia (trastorns de l’equilibri)
  • Rinologia
  • Faringologia
  • Laringologia. Patologia vocal

Proves diagnòstiques:

  • Otomicroscòpia
  • Audiometria, Impedanciometria
  • Endoscòpia ORL: Naso-fibro laringoscòpia

Tractament quirúrgic de la patologia de l’àrea otorrinolaringològica. Microaudiologia.